Hornhinne analysator (Ocular Response Analyzer (ORA) G3) for å måle biomekaniske egenskaper utover sentral hornhinnetykkelse

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/ora-g3-to-measure-corneal-hysteresis)