Perifer innsetting av sentralt venøst kateter hos spebarn og nyfødte under veiledning av elektrokardiogram

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/perifer-innsetting-av-sentralt-venost-kateter-hos-spebarn-og-nyfodte-under-veiledning-av-elektrokardiogram)