Sortering (triage) av HPV DNA positive primærprøver i livmorhalsprogrammet ved immunhistokjemisk farging av cellemateriale for markørene Ki-67 og p16 (CINtec PLUS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/sortering-triage-av-hpv-dna-positive-primaerprover-i-livmorhalsprogrammet-ved-immunhistokjemisk-farging-av-cellemateriale-for-markorene-ki-67-og-p16-cintec-plus)