Bærbart digitalt system (Thopaz+) for drenasje av pleuravæske

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/thopaz-portable-digital-system-for-managing-chest-drains)