Videokamera sanntids overvåking (AlignRT) for presis intrakraniell stråleknivbehandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/videokamera-sanntids-overvaking-alignrt-for-presis-intrakraniell-straleknivbehandling)