Helsebibliotekets logo

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Sist oppdatert:
20.08.2015

Her kan du få praktisk hjelp og støtte i arbeidet med å utvikle fagprosedyrer med tilhørende pasientinformasjon.

Spl_pasient inn i maskin_uten smykke

Helsetjenesten i Norge har i mange år laget titusenvis av fagprosedyrer. Ved å dele og koordinere kan vi unngå dobbeltarbeid, og få bedre kvalitet på innholdet. Nettverket vil ha en god metode for utarbeidelse, dele maler, verktøy og andre nyttige hjelpemidler, og når prosedyren er ferdig deler vi den.

Prosjektet koordineres fra Avdeling for kunnskapsbasert praksis i Kunnskapssenteret, og Helsebiblioteket. Arbeidet er organisert i et lite sekretariat med Karin Borgen  som prosjektkoordinator. Laila Hov arbeider med å tilrettelegge nettsidene. Det inkluderer også redesign av nettsidene og utvikling av ny funksjonalitet som starter tidlig i 2015.

Råd for nasjonalt prosedyreprosjekt har møte 2–3 ganger i året og består av en representant fra  de helseforetakene og kommunene som er innmeldt. Innmelding er frivilling og gjøres ved å sende inn et innmeldingsskjema (Word-format). Alle helseforetak og kommuner er hjertelig velkommen til å delta og utvikle delekulturen for fagprosedyrer videre.

Oversikt over nye og nylig oppdaterte prosedyrer