Påbegynte mini-metodevurderinger

Oversikt over påbegynte mini-metodevurderinger

Dato Foreløpig tittel Helseforetak Kontakt
Feb 2018 Tonsillektomi med Bizact AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Feb 2018 PSMA-radionuklidbasert behandling av prostatakreft OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Feb 2018 Multimodal prehabilitering før stor gastrokirurgisk reseksjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2018 Dekompresjon på grunn av entrapment-nevralgi HELSE STAVANGER
Nov 2017 Cacicol ved hornhinnesår SYKEHUSET INNLANDET
Okt 2017 Vaktpostlymfeknuteteknikk ved endometriecancer OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Okt 2017 Intermitterende undertrykksbehandling for redusert perifer sirkulasjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2017 Intraarteriell kjemoterapi ved retinoblastom hos barn OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2017 Etablering av lokalt og regionalt intensivt tilbud for barn og unge med multifunksjonshemming HELSE MØRE OG ROMSDAL
Apr 2017 Berlin Heart EXCOR - langtids mekanisk sirkulasjonsstøtte hos barn OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2017 Langtidsvirkende rekombinant faktor IX ved inhibitor OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2017 Mikrobølgeablasjon av lungecancer og lungemetastaser HELSE BERGEN
Aug 2016 Bruk av permanent kateter til tapping av malign ascites- og pleuravæske OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Aug 2016 Er det faglige grunner til å endre kirurgiske metoder for genital kjønnskonvertering fra kvinne til mann? OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2016 Metakognitiv gruppeterapi for depresjon HELSE FØRDE
Mar 2016 Optimalisering av donorlunger ved Ex Vivo Lungeperfusjon (EVLP) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Feb 2016 Bruk av PET-CT for kartlegging av kardial iskemi HELSE STAVANGER
Aug 2015 Bruk av virtuell mørketerapi ved bipolar lidelse HELSE FONNA