Gratis app og oppdaterte veiledere for barneleger

Pediatriveilederne fra Norsk barnelegeforening er oppdatert i nettversjon på Helsebiblioteket.no. I tillegg er veilederne lansert som en gratis applikasjon for smarttelefoner og nettbrett.

Skjermbilde av Veileder i pediatri-appen på Samsung-mobil (Android)
Skjermbilde av appen «Veileder i pediatri» på Android-telefon. Foto: Shortcut (12.11.2013)

Norsk barnelegeforening er utgiver av Generell veileder i pediatri og Akuttveileder i pediatri. Begge veilederne er nå oppdaterte og er fritt tilgjengelig i nettversjon på Helsebiblioteket.no.

Veilederne er utviklet for norske barneleger, men er også et nyttig oppslagsverk for annet helsepersonell som behandler barn.

App for mobil og nettbrett

Samtidig med de to oppdaterte veilederne på Internett, lanserer Barnelegeforeningen og Helsebiblioteket.no i dag en gratis mobilapplikasjon for Android- og Apple-enheter (iOS). Appen inneholder både akuttveilederen og den generelle veilederen i fulltekst.

Du finner appen i App Store (iOS) og Google Play (Android) under navnet «Veileder i pediatri». Når appen er installert på din smarttelefon eller nettbrett, fungerer den helt uten nettilgang – en fordel når du for eksempel har dårlig nettilgang eller bruker en privat enhet.

Hvis du vil unngå bruk av datatrafikk, må du passe på at mobilenheten er tilkoblet et trådløst nett når du skal installere og laste ned appen.

Skrevet av norske barneleger

Barnelegeforeningens veiledere skal være klinisk relevante og inneholder kortfattet informasjon om de fleste sykdommer hos barn. Veilederne er skrevet av barneleger over hele landet, med overlege Claus Klingenberg som redaktør.

Generell veileder i pediatri holder deg oppdatert på diagnostikk, behandling og oppfølging for 218 av de vanligste sykdommene hos barn. Du finner også informasjon om trygd, lovverk, legemiddelhåndtering og prosedyrer. Denne veilederen ble lansert på Helsebiblioteket.no i 2012. Med mer enn 30 000 sidevisninger i måneden, er veilederen allerede mye brukt.

Akuttveileder i pediatri inneholder informasjon om 120 akutte tilstander i tillegg til akuttprosedyrer. 

Lenker til kunnskapskilder som BMJ Best Practice og UpToDate gjør det enkelt å finne utdypende informasjon i tilknytning til innholdet i veilederne. 

Tilgjengelighet i andre kanaler

Et prosjekt for å integrere veilederne i journalsystemet DIPS er også satt i gang. I tillegg til mobilapp og nettversjoner, er dette et viktig grep som ytterligere kan sikre gjenbruk og tilgjengelighet av innholdet.

Akuttveilederen vil også bli utgitt i papirversjon. 

Om prosjektet

Akuttveileder i pediatri og Generell veileder i pediatri har blitt til i et samarbeid mellom utgiver Norsk barnelegeforening og Helsebiblioteket.no, som står for tilrettelegging, publisering og formidling. Firmaet Shortcut AS har stått for utviklingen av mobilappen.

De nye nettversjonene og appen ble lansert på et arrangement ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø i dag, 12. november 2013.

Har du spørsmål eller kommentarer til veilederne, kan du kontakte prosjektleder for retningslinjer i Helsebiblioteket.no, Anne Hilde Røsvik.

Claus Klingenberg og Anne Hilde Røsvik

Claus Klingenberg, redaktør for pediatriveilederne, og prosjektleder Anne Hilde Røsvik i Helsebiblioteket.no lanserte veilederne og appen 12. november. Foto: Marianne Nordhov
(http://www.helsebiblioteket.no/om-oss/artikkelarkiv/gratis-app-og-oppdaterte-veiledere-for-barneleger)