Helsebibliotekets bibliotekutvalg

Helsebibliotekets bibliotekutvalg skal gi råd i bibliotekfaglige spørsmål.

Våren 2011 kontaktet Helsebiblioteket.no  styret i Norsk bibliotekforenings Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH) og ba om hjelp til å sette sammen et rådgivende bibliotekutvalg. Bakgrunnen for henvendelsen var et ønske om å blåse liv i en ordning som sto sentral da Helsebiblioteket.no ble opprettet.

Hensikten med utvalget er å kunne be om råd i bibliotekfaglige saker, først og fremst knyttet til samlingsutvikling (innkjøp og utvalg av tidsskrifter, databaser m.m.).

Utvalget skal i størst mulig grad gjenspeile ulike typer bibliotek, gjerne også med en viss geografisk spredning.

Medlemmer i Helsebibliotekets bibliotekutvalg:

  • Brynhildur Axelsdottir, bibliotekleder, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
  • Marit Tangvik Magnussen, hovedbibliotekar/kontaktbibliotekar avdeling Helse, ernæring og leiing, Læringssenter og bibliotek, avd. Kjeller, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Elin Strand, bibliotekar, Nordlandssykehuset, avd.psykiatri, Biblioteket Rønvik
  • Irene Hunskår, hovedbibliotekar, Haraldsplass diakonale høgskole
  • Sonja May Amundsen, enhetsleder, Medisinsk bibliotek, Sørlandet sykehus HF
  • Irene Refsland, bibliotekar, Medisinsk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo
  • Benedicte Mohr, hovedbibliotekar, Arbeidsmiljøbiblioteket, Statens arbeidsmiljøinstitutt
(/om-oss/helsebibliotekets-bibliotekutvalg)