Strategiseminar

Velkommen til strategiseminar den 2. mai i Oslo! Dette er startskuddet for videre planlegging av hvordan Helsebiblioteket.no skal formes og utvikles for å dekke helsepersonells kunnskapsbehov.

Kunnskapsstøtte i norsk helsetjeneste - videre utvikling av tjenestene i Helsebiblioteket

Vi inviterer våre brukere og støttespillere til seminar for å få innspill til den videre utviklingen av nettstedet og bibliotektjenestene i Helsebiblioteket.no. 

Arrangør: Folkehelseinstituttet ved Helsebiblioteket.no.

Tid: Onsdag 2. mai 2018 kl. 11:00 - 15:30

Sted: Scandic hotell, St. Olavsplass, Oslo

Påmelding: Send epost til redaksjonen@helsebiblioteket.no

Påmeldingsfrist: fredag 20. april 2018 

Bilde invitasjon strategiseminar Helsebiblioteket

Program

11:00 Kaffe/te, wraps og mingling

Innlegg

11:30 Innledning ved Trygve Ottersen, områdedirektør, Folkehelseinstituttet

11:45 Departementets perspektiv på Helsebiblioteket som leverandør av kunnskapsstøtte til helsetjenesten og videre utvikling ved Petter Øgar, Leder for primærhelsetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

12:15 Unik tilgang til kunnskapsressurser i Norge ved nasjonal tilgang til oppslagsverket BMJ Best Practice, tidsskrifter og pasientinformasjon ved Dr Kieran Walsh, Clinical Director fra BMJ

Innspill fra brukergrupper

12:30 Norsk forening for allmennmedisin ved nestleder Ståle Onsgård Sagabråten   

12:50 Barnelegeforeningen ved leder Ketil Stjørdal

13:10 Landsgruppen av helsesøstre NSF ved leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo

13:30 VID vitenskapelige høgskole ved seksjonsleder Hilde Trygstad 

13:45 OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) ved Førstelektor Torunn Erichsen

14:00 Kaffepause

14.15 - 15:30 Gruppearbeid

Rådslag med diskusjon i grupper:

  • Hva består våre brukeres nåværende og framtidige behov i?
  • Hva bør Helsebiblioteket prioritere for å videreutvikle tjenesten?

Oppsummering

Seminaret er gratis. Andre kostnader dekkes dessverre ikke. 

Velkommen!

 

 

(http://www.helsebiblioteket.no/om-oss/strategiseminar)