Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 21 - 40 av totalt 73
 • Eldre mann ved vindu

  Frykter lokale akutte døgnenheter blir svekket

   - Mange innbyggere i Indre Østfold kan få hjelp av lege og sykepleier døgnet rundt nær hjemstedet sitt, i stedet for å bli sendt til sykehus. Fagansvarlig for tilbudet er spent på framtiden når kommunene selv tar regningen fra nyttår.

 • Frykter lokale døgnenheter

  Frykter lokale akutte døgnenheter blir svekket

   - Mange innbyggere i Indre Østfold kan få hjelp av lege og sykepleier døgnet rundt nær hjemstedet sitt, i stedet for å bli sendt til sykehus. Fagansvarlig for tilbudet er spent på framtiden når kommunene selv tar regningen fra nyttår.

 • Henrik Persen

  Få kroner gir økt kraft i pasientarbeidet

   - Pasienter ved 60 avdelinger ved norske sykehus får informasjonspakker fra Epilepsiforbundet. Slik kan de litt lettere leve med sykdommen. Evaluering av 16 brukerorganisasjoner viser at de bruker statlige informasjonskroner ulikt, men effektivt.

 • Elisabeth Aase

  Har eldresentrene gått ut på dato?

   - De unge eldre vil ikke sette sine ben i de tradisjonelle eldresentrene. Hva skal vi gjøre med det? spør Pensjonistforbundet. Elisabeth Aase var den som fikk spørsmålsstillingen i fanget. Hun er førstelektor ved Høgskolen i Telemark og engasjert av Senter for omsorgsforskning. Nå har hun sendt spørsmålet videre til 1200 av Pensjonistforbundets medlemmer og hatt dybdeintervjuer med personer i målgruppen.

 • Hauk Øren

  Hauk vil lage hjelpemidlene bestefaren trengte

   - I Stryn samarbeider elever fra helsefag og dataelektro om å lage morgendagens omsorgsteknologi. For Hauk Øren (18) er interessen for å finne gode løsninger ekstra stor, etter at bestefaren hans fikk demenssykdom.

 • Bodil-Hansen-Blix

  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning

   - Lokal forankring og individuell tilrettelegging er nødvendig og viktig. Den samiske befolkningen er like sammensatt som befolkningen for øvrig, så det kan være vanskelig å gi generelle råd om hvordan man kan tilrettelegge helse- og omsorgstjenester for den samiske befolkningen på gruppenivå.

 • Randi Stokke, Astrid Gramstad og Tone Elin Mekki

  Hjelpemidler gir mulighet for frihet

   - Tekniske hjelpemidler gir frihet og trygghet, og forbindes nødvendigvis ikke med noe negativt og det å bli gammel.

 • Kristin-Mjelde-Helleberg-Web

  Hjemmebesøk ryddet opp i uenigheter

   - Foreldre syntes ikke ansatte fulgte opp beskjeder om barnet, mens ansatte tenkte at foreldre var mest opptatt av egne behov. Men det var til de ansatte kom på hjemmebesøk.

 • Hverdagsrehabilitering

   - Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Mange kommuner har gode erfaringer, og det er utviklet nyttige lokale ressurser og verktøy. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om hverdagrehabilitering.

 • Arvid Birkeland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Hanne Tuntland, Oddvar Førland, Eline Aas, Bjarte Fo

  Hverdagsrehabilitering gjør eldre friskere

   - Hverdagsrehabilitering gjør hjemmeboende eldre med funksjonsfall bedre sammenlignet med tradisjonelle måter å forsøke å bedre funksjonsevnen i denne gruppen. Dessuten koster det ikke noe mer for kommunene.

 • Lill Sverresdatter Larsen

  Intervju med Lill Sverresdatter Larsen

   - Den 8. september 2017 disputerte Lill Sverresdatter Larsen for PhD-graden ved UiT Norges arktiske universitet. Tittel på avhandlingen var «Speaking on behalf of the person with dementia in home-based care. A qualitative study of collaboration between formal and family caregivers in Sami and Norwegian municipalities». Vi gratulerer Larsen med PhD-graden, og har stilt henne noen spørsmål om studien.

 • Kjære ordfører

  Kjære ordfører, hva med omsorgstjenesten?

   - Det var ikke forskerne som ropte høyest under valgkampen, det betyr ikke at de ikke har noe på hjertet. Spørsmålet over stilles av Senter for omsorgsforskning og rettes mot landets nye ordførere.

 • Du og jeg skal gjøre jobben

  Landskonferanse i Aktiv omsorg

   - Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning - sør, har utviklet et landsomfattende opplæringstilbud i Aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. På konferansen kan du lære mer om muligheter, motstand, motivasjon, mestring, og mersmak

 • Anders Grimsmo

  Lar spesialisten være sjefen

   - «Det er spesialistene som har kunnskapen, så da vet de best.» Slik tenker mange kommunale helseledere. Dermed sier de farvel til likeverd i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

 • Siri Devik

  Legemiddel-behandling svikter hos ni av ti eldre

   - Ni av ti eldre har en legemiddelbehandling som kan være mangelfull og i noen tilfeller utsette dem for alvorlige helseplager. Eldre hjemmeboende kan være ekstra utsatt.

 • Legemiddelbruk og pasientsikkerhet Sammendrag på samisk

   - Čoahkkáigeassu sisttisdoallá 91 almmuhusa dutkan- ja ovdánahttinbargguin pasieantasihkarvuođa birra dálkkasgeavaheami dáfus suohkana fuolahusbálvalusas.

 • Terje Hagen

  Lite svette i folkehelse-satsing

   - Åtte av ti kommuner bruker mer penger på folkehelsearbeid enn tidligere. Pengene går først og fremst til saksbehandlere og møter.

(http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=20)