Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 41 - 60 av totalt 86
 • Siri Devik

  Legemiddel-behandling svikter hos ni av ti eldre

   - Ni av ti eldre har en legemiddelbehandling som kan være mangelfull og i noen tilfeller utsette dem for alvorlige helseplager. Eldre hjemmeboende kan være ekstra utsatt.

 • legemiddelbruk_og_pasientsikkerhet

  Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

   - Siri Andreassen Devik har overtatt stafettpinnen etter Rose Mari Olsen og er fra nyttår av emneredaktør for emnet pasientsikkerhet i Omsorgsbiblioteket.

 • Legemiddelbruk og pasientsikkerhet Sammendrag på samisk

   - Čoahkkáigeassu sisttisdoallá 91 almmuhusa dutkan- ja ovdánahttinbargguin pasieantasihkarvuođa birra dálkkasgeavaheami dáfus suohkana fuolahusbálvalusas.

 • Terje Hagen

  Lite svette i folkehelse-satsing

   - Åtte av ti kommuner bruker mer penger på folkehelsearbeid enn tidligere. Pengene går først og fremst til saksbehandlere og møter.

 • Siv Magnussen

  Lokalmedisinske sentre

   - Med samhandlingsreformen flyttes mye av arbeidet med pasientene fra sykehus til, for eksempel, sykehjem uten at kompetansen følger med på kjøpet. Som et svar på dette ønsker myndighetene økt samarbeid mellom tjenester og kommuner. Derav ideen om lokalmedisinske sentre.

 • Terje Hagen

  Mange øyeblikkelig hjelp-senger står ubrukte

   - Kommunene åpner stadig flere akutte døgnenheter. Men mange senger står ubrukte.

 • Medarbeidere i Omsorgsbiblioteket

   - Omsorgsbiblioteket har egne emneredaktører for alle underområdene.

 • Skilpaddeforskning og standardisering

  Mer skilpaddeforskning og standardisering i eldreomsorgen

   - Professor Ingela Enmarker vil ha en mer forskningsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Her slår hun et slag for standardisering og langsom forskning.

 • Kommunenes strategiske forskningsorgan og Camilla Stoltenberg (Foto: KS og Folkehelseinstituttet) F.v.: Randi Eidsmo Reinertsen (SINTEF); Flemming Hegerstrøm (Hospital IT); Hilde Dorthea Grindvik Nielsen (NFR); Jon Anders Drøpping (KS); Jørund Strand (UiO); Siv Svardal (HOD); Hans Petter Torvik (Sandnes kommune); Nina Emaus (UiT); Björn Gustafsson (NTNU); Lasse Frantzen (Hdir); Nina Mevold (Bergen kommune); Finn-Hugo Markussen (KD); Åse Laila Snåre (KS); Erik Kjeldstadli (Bærum kommune); Tone Alm Andreassen (HiOA); Marit Kirkevold (UiO); Marta Ebbing (FHI) og Geir Liavåg Strand (FFO).

  Money talks

   - Økonomi har gjennomslagskraft. Camilla Stoltenberg savner helseøkonomiske beregninger å slå i bordet med. Hun gjør dessuten oppmerksom på Kommunenes strategiske forskningsorgan.

 • Björn Gustafsson og Aud Obstfelder

  NTNU får Senter for omsorgsforskning

   - Første januar fusjonerte Høgskolen i Gjøvik med NTNU. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Nye NTNU huser 38 000 studenter og 6 400 ansatte og får et budsjett på 7 milliarder kroner. En av dem som har sett fram til fusjonen er professor og forskningsleder Aud Obstfelder ved Senter for omsorgsforskning. Vi har snakket med henne om frykt og forventninger.

 • Forebyggende hjemmebesøk

  Ny oppsummering av kunnskap om forebyggende hjemmebesøk

   - Oddvar Førland og Randi Skumsnes fra Senter for omsorgsforskning har skrevet en oppsummering av kunnskap om forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre. Oppsummeringen er publisert i Omsorgsbiblioteket.

 • Astrid-Gramstad-3

  Ny redaktør i Omsorgsbiblioteket

   - Astrid Gramstad jobber som førsteamanuensis og forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og UiT Norges arktiske universitet. Fra 2018 er hun også ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket.

 • paaroerende

  Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

   - Senter for omsorgsforskning, nord har deltatt i ressursgruppen til utarbeidelsen av en ny veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen er nå publisert.

 • Knut Øvsthus og Bodil Ravneberg

  Nye blikk på omsorgsteknologi

   - Kva skal til for at du og eg tar i bruk teknologi som kan hjelpe oss? Forskarar på Høgskulen i Bergen (HiB) skal no finne ut kva som skal til for at menneske og teknologi fungerer saman.

 • Marianne Skinner

  Nytt akuttmottak i alle kommuner

   - Siden 1. januar har kommunene vært pålagt å ha tilbud om en kommunal akutt døgnenhet. Forsker Marianne Sundlisæter Skinner ved NTNU på Gjøvik har tatt tempen på døgnenhetene. På oppdrag fra Helsedirektoratet, stiller hun diagnosen og anbefaler behandlingen.

 • statsbudsjett

  Omsorgsforskning i statsbudsjettet

   - Senter for omsorgsforskning får en god porsjon oppmerksomhet i årets Statsbudsjett. Framfor alt framgår det hvordan Senter for omsorgsforskning bidrar til tjenesteutformingen i kommunene og hvor sentral omsorgsforskningen blir framover.

 • ketil_beer_johansen

  Oppsving for demenstilbud da de forlot sykehjemmet

   - Interessen for dagtilbudet for yngre med demenssykdom kom for fullt da det ble flyttet ut fra sykehjemmet.

 • Sti gjennom skog

  Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

   - Kjersti Karoline Danielsen er emneredaktør i Omsorgsbiblioteket og har, sammen med Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall, skrevet en oppsummering av kunnskap om pasientforløp for eldre med kronisk sykdom. Vi har bedt Danielsen hjelpe oss å se på hvilke utfordringer for helhetlig pasientforløp oppsummeringen peker på. Og hvilke tiltak som kan bidra til helhetlige pasientforløp?

 • Hjemmetjeneste

  PÅRØRENDE SUTREKOPPER?

   - Det er gjort mange studier av hjemmetjenestenes utvikling og innhold, men vi har manglet en stor studie som viser hvordan tjenesten faktisk oppleves av brukerne og av folk flest. Nå har vi fått den. Ett av funnene er at brukerne er betydelig mer fornøyde enn de pårørende.

(http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=40)