Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 41 - 60 av totalt 73
 • Siv Magnussen

  Lokalmedisinske sentre

   - Med samhandlingsreformen flyttes mye av arbeidet med pasientene fra sykehus til, for eksempel, sykehjem uten at kompetansen følger med på kjøpet. Som et svar på dette ønsker myndighetene økt samarbeid mellom tjenester og kommuner. Derav ideen om lokalmedisinske sentre.

 • Terje Hagen

  Mange øyeblikkelig hjelp-senger står ubrukte

   - Kommunene åpner stadig flere akutte døgnenheter. Men mange senger står ubrukte.

 • Medarbeidere i Omsorgsbiblioteket

   - Omsorgsbiblioteket har egne emneredaktører for alle underområdene.

 • Skilpaddeforskning og standardisering

  Mer skilpaddeforskning og standardisering i eldreomsorgen

   - Professor Ingela Enmarker vil ha en mer forskningsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Her slår hun et slag for standardisering og langsom forskning.

 • Kommunenes strategiske forskningsorgan og Camilla Stoltenberg (Foto: KS og Folkehelseinstituttet) F.v.: Randi Eidsmo Reinertsen (SINTEF); Flemming Hegerstrøm (Hospital IT); Hilde Dorthea Grindvik Nielsen (NFR); Jon Anders Drøpping (KS); Jørund Strand (UiO); Siv Svardal (HOD); Hans Petter Torvik (Sandnes kommune); Nina Emaus (UiT); Björn Gustafsson (NTNU); Lasse Frantzen (Hdir); Nina Mevold (Bergen kommune); Finn-Hugo Markussen (KD); Åse Laila Snåre (KS); Erik Kjeldstadli (Bærum kommune); Tone Alm Andreassen (HiOA); Marit Kirkevold (UiO); Marta Ebbing (FHI) og Geir Liavåg Strand (FFO).

  Money talks

   - Økonomi har gjennomslagskraft. Camilla Stoltenberg savner helseøkonomiske beregninger å slå i bordet med. Hun gjør dessuten oppmerksom på Kommunenes strategiske forskningsorgan.

 • Björn Gustafsson og Aud Obstfelder

  NTNU får Senter for omsorgsforskning

   - Første januar fusjonerte Høgskolen i Gjøvik med NTNU. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Nye NTNU huser 38 000 studenter og 6 400 ansatte og får et budsjett på 7 milliarder kroner. En av dem som har sett fram til fusjonen er professor og forskningsleder Aud Obstfelder ved Senter for omsorgsforskning. Vi har snakket med henne om frykt og forventninger.

 • paaroerende

  Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

   - Senter for omsorgsforskning, nord har deltatt i ressursgruppen til utarbeidelsen av en ny veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen er nå publisert.

 • Knut Øvsthus og Bodil Ravneberg

  Nye blikk på omsorgsteknologi

   - Kva skal til for at du og eg tar i bruk teknologi som kan hjelpe oss? Forskarar på Høgskulen i Bergen (HiB) skal no finne ut kva som skal til for at menneske og teknologi fungerer saman.

 • Marianne Skinner

  Nytt akuttmottak i alle kommuner

   - Siden 1. januar har kommunene vært pålagt å ha tilbud om en kommunal akutt døgnenhet. Forsker Marianne Sundlisæter Skinner ved NTNU på Gjøvik har tatt tempen på døgnenhetene. På oppdrag fra Helsedirektoratet, stiller hun diagnosen og anbefaler behandlingen.

 • ketil_beer_johansen

  Oppsving for demenstilbud da de forlot sykehjemmet

   - Interessen for dagtilbudet for yngre med demenssykdom kom for fullt da det ble flyttet ut fra sykehjemmet.

 • Sti gjennom skog

  Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

   - Kjersti Karoline Danielsen er emneredaktør i Omsorgsbiblioteket og har, sammen med Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall, skrevet en oppsummering av kunnskap om pasientforløp for eldre med kronisk sykdom. Vi har bedt Danielsen hjelpe oss å se på hvilke utfordringer for helhetlig pasientforløp oppsummeringen peker på. Og hvilke tiltak som kan bidra til helhetlige pasientforløp?

 • Hjemmetjeneste

  PÅRØRENDE SUTREKOPPER?

   - Det er gjort mange studier av hjemmetjenestenes utvikling og innhold, men vi har manglet en stor studie som viser hvordan tjenesten faktisk oppleves av brukerne og av folk flest. Nå har vi fått den. Ett av funnene er at brukerne er betydelig mer fornøyde enn de pårørende.

 • Camilla Johansen

  Pårørendeprosjektet i Bodø kommune

   - Fylkesmannen i Nordland kutter midlene til Pårørendeprosjektet, og det som har vist seg som et godt og nødvendig tilbud trues av nedleggelse.

 • Reablement

 • Pasientforløp, Samdata kommune

  Samdata kommune

   - Lederen for hjemmetjenesten i kommunen har kanskje gått rundt og lurt på om tjenesten hennes sender uvanlig mange pasienter til sykehuset. Det har bekymret henne, men hun har savnet tall som kan gi svar på spørsmålet. Fram til nå.

 • Kine Nordmo-Stykket

  Sekk og skjema som skal løfte hjemmesykepleien

   - En sekk med medisinsk utstyr og et kontrollskjema. Det skal gi bedre hjemmesykepleie hos eldre mennesker i Troms-kommuner.

 • haugtun_omsorgssenter_og_senter_for_omsorgsforskning

  Skal sammen finne teknologi for eldre

   - Hva slags teknologi vil eldre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester ha glede av? Det er noe Gjøvik kommune og forskere ved NTNU Gjøvik vil finne ut av, når de nå sammen søker Forskningsrådet om penger til et fireårig prosjekt.

 • forfatterne_av_boken_hvem_er_du_miljoeterapi_som_terapeutisk_relasjonsarbeid

  Slik kan ekspertmakten tones ned

   - Hvem er personen bak diagnosen? Hva betyr symptomene? Hvordan skapes og utvikles en god atmosfære på posten?

 • Anita Lothe

  Slik kutter de ned på antall liggedøgn for eldre

   - Eldre med behov for rehabilitering får noen ganger mange liggedøgn på sykehjem, men langvarige opphold gjør ikke alltid pasienten mye bedre. Slik gikk Gloppen kommune fram da de ville korte ned på oppholdene.

(http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=40)