Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 61 - 80 av totalt 100
 • Astrid-Gramstad-3

  Ny redaktør i Omsorgsbiblioteket

   - Astrid Gramstad jobber som førsteamanuensis og forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og UiT Norges arktiske universitet. Fra 2018 er hun også ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket.

 • paaroerende

  Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

   - Senter for omsorgsforskning, nord har deltatt i ressursgruppen til utarbeidelsen av en ny veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen er nå publisert.

 • Knut Øvsthus og Bodil Ravneberg

  Nye blikk på omsorgsteknologi

   - Kva skal til for at du og eg tar i bruk teknologi som kan hjelpe oss? Forskarar på Høgskulen i Bergen (HiB) skal no finne ut kva som skal til for at menneske og teknologi fungerer saman.

 • Marianne Skinner

  Nytt akuttmottak i alle kommuner

   - Siden 1. januar har kommunene vært pålagt å ha tilbud om en kommunal akutt døgnenhet. Forsker Marianne Sundlisæter Skinner ved NTNU på Gjøvik har tatt tempen på døgnenhetene. På oppdrag fra Helsedirektoratet, stiller hun diagnosen og anbefaler behandlingen.

 • Debatt Arendalsuka

  Nå kommer egen melding om helseindustri

   - Regjeringen lager nå Norges første helseindustrimelding. Men kan vi bli best på helseindustri uten å vektlegge kvalitet høyere i helsetjenesten?

 • statsbudsjett

  Omsorgsforskning i statsbudsjettet

   - Senter for omsorgsforskning får en god porsjon oppmerksomhet i årets Statsbudsjett. Framfor alt framgår det hvordan Senter for omsorgsforskning bidrar til tjenesteutformingen i kommunene og hvor sentral omsorgsforskningen blir framover.

 • ketil_beer_johansen

  Oppsving for demenstilbud da de forlot sykehjemmet

   - Interessen for dagtilbudet for yngre med demenssykdom kom for fullt da det ble flyttet ut fra sykehjemmet.

 • Sti gjennom skog

  Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

   - Kjersti Karoline Danielsen er emneredaktør i Omsorgsbiblioteket og har, sammen med Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall, skrevet en oppsummering av kunnskap om pasientforløp for eldre med kronisk sykdom. Vi har bedt Danielsen hjelpe oss å se på hvilke utfordringer for helhetlig pasientforløp oppsummeringen peker på. Og hvilke tiltak som kan bidra til helhetlige pasientforløp?

 • Terje Emil Fredwall

  Pasientforløp og ROP-lidelser

   - Pasientforløpet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er gjerne langvarig og svingete. Mange av pasientene har behov for tjenester fra både kommuner og spesialisthelsetjeneste samtidig, noe som ofte har vist seg å være utfordrende. I en ny oppsummering av kunnskap ser Terje Emil Fredwall nærmere på nettopp pasientforløpet for personer med ROP-lidelser. Her løftes det frem en rekke gode erfaringer og velfungerende tiltak.

 • Hjemmetjeneste

  PÅRØRENDE SUTREKOPPER?

   - Det er gjort mange studier av hjemmetjenestenes utvikling og innhold, men vi har manglet en stor studie som viser hvordan tjenesten faktisk oppleves av brukerne og av folk flest. Nå har vi fått den. Ett av funnene er at brukerne er betydelig mer fornøyde enn de pårørende.

 • Camilla Johansen

  Pårørendeprosjektet i Bodø kommune

   - Fylkesmannen i Nordland kutter midlene til Pårørendeprosjektet, og det som har vist seg som et godt og nødvendig tilbud trues av nedleggelse.

 • Reablement

 • Pepper-på-omsorgssenter

  Robot i omsorgen

   - Humanoide roboter, altså roboter med samme fasong som mennesker, blir benyttet i banker, butikker og universiteter flere steder i verden. De finnes også på enkelte sykehus. Men når en liten kommune på Vestlandet åpner dørene for et eksemplar av arten, er det trolig første gang en humanoid robot ønskes velkommen til omsorgstjenesten.

 • Pasientforløp, Samdata kommune

  Samdata kommune

   - Lederen for hjemmetjenesten i kommunen har kanskje gått rundt og lurt på om tjenesten hennes sender uvanlig mange pasienter til sykehuset. Det har bekymret henne, men hun har savnet tall som kan gi svar på spørsmålet. Fram til nå.

 • Kine Nordmo-Stykket

  Sekk og skjema som skal løfte hjemmesykepleien

   - En sekk med medisinsk utstyr og et kontrollskjema. Det skal gi bedre hjemmesykepleie hos eldre mennesker i Troms-kommuner.

 • haugtun_omsorgssenter_og_senter_for_omsorgsforskning

  Skal sammen finne teknologi for eldre

   - Hva slags teknologi vil eldre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester ha glede av? Det er noe Gjøvik kommune og forskere ved NTNU Gjøvik vil finne ut av, når de nå sammen søker Forskningsrådet om penger til et fireårig prosjekt.

 • Bjarte Folkestad

  Slik bruker du registerdata

   - Vil du forske på pleie- og omsorgssektoren, men trenger registerdata? Nå er mange kilder til kommunale fakta innen denne sektoren samlet i en ny rapport. – Registerdata er en gullgruve, sier forsker.

 • forfatterne_av_boken_hvem_er_du_miljoeterapi_som_terapeutisk_relasjonsarbeid

  Slik kan ekspertmakten tones ned

   - Hvem er personen bak diagnosen? Hva betyr symptomene? Hvordan skapes og utvikles en god atmosfære på posten?

 • Anita Lothe

  Slik kutter de ned på antall liggedøgn for eldre

   - Eldre med behov for rehabilitering får noen ganger mange liggedøgn på sykehjem, men langvarige opphold gjør ikke alltid pasienten mye bedre. Slik gikk Gloppen kommune fram da de ville korte ned på oppholdene.

(http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=60)