Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 61 - 73 av totalt 73
 • Trude Fløystad Eines

  Slik lærte pasienter, pårørende og ansatte å snakke sammen

   - De ansatte på sykehjemmet jobber kontinuerlig for å gi pasientene god pleie. Men er det den pleie og omsorg som pasientene ønsker?

 • Aud Obstfelder

  Smarte pilleesker ikke nok

   - Det er når teknologi tas i bruk at den får mening for brukerne. Men behovene til brukerne og situasjonen teknologien skal benyttes i snakkes det lite om.

 • Ann-Karin-Helgesen

  Sommerprat med Ann Karin Helgesen

   - Ann Karin Helgesen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold, har forsket på brukermedvirkning i demensomsorgen. Hun skrev en doktorgradsavhandling om temaet i 2013, og har siden den tid gitt ut flere artikler om utfordringene ved medvirkning i demensomsorgen.

 • Trude-Klevan-WEB

  Sommerprat med Trude Klevan

   - Trude Klevan, førsteamanuensis ved Høyskolen i Sørøst-Norge, leverte nylig sin doktorgradsavhandling «Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. Erfaringer, historier og kontekster – en kvalitativ utforskning». Vi har stilt henne noen spørsmål om temaet.

 • Gudmund-Ågotnes

  Sykehus eller ikke?

   - La oss si at din gamle far skal flytte på institusjon og at dere har to sykehjem å velge mellom. Da kan det være sånn, at dersom dere velger, la oss kalle det Sagatun sykehjem, vil faren din bli lagt inn på sykehuset én eneste gang i løpet av det kommende året. Dersom dere derimot velger Furulunden sykehjem, vil de legge inn den samme mannen med de samme problemene, hele ni ganger!

 • Frode Fadnes Jacobsen

  Trivsel i sykehjemmet

   - Etter et seminar i hovedstaden om hverdagen i norske sykehjem blir vi sittende å prate med en av foredragsholderne. Frode Fadnes Jacobsen har, blant veldig mye annet, studert rommenes påvirkning på omsorgstjenesten

 • Fra venstre Zorana Miljevic, ledende fysioterapeut for voksne brukere, Elisabeth Eri Røland i Norsk forbund for utviklingshemmede i Porsgrunn, Anne Karin Weisser, fagkonsulent i miljøarbeidertjenesten for voksne funksjonshemmede, og Hilde Hagen, avdelingsleder ved et helse- og aktivitetssenter. (Foto: Bjørn Kvaal)

  Trodde du at planarbeid var kjedelig? Da må du se til Porsgrunn

   - På taket skal Frivillighetsbussen ha en bjelle slik isbilene bruker. Så kan den kjøre rundt og kalle på alle som vil ha skyss til et senter der de kan møte andre mennesker.

 • Christine Øye

  Tvang i omsorgstjenesten

   - Det virker skremmende, hører liksom ikke hjemme i en omsorgstjeneste, særlig ikke i Norge. Men hva gjør du hvis den du skal hjelpe nekter å vaske seg, nekter å ta de nødvendige medisinene, eller bestemmer seg for å gå hjem?

 • christine_oeye

  Tvang i omsorgstjenesten

   - Det virker skremmende, hører liksom ikke hjemme i en omsorgstjeneste, særlig ikke i Norge. Men hva gjør du hvis den du skal hjelpe nekter å vaske seg, nekter å ta de nødvendige medisinene, eller bestemmer seg for å gå hjem?

 • Vidar Sørhus og Jim Skarli

  Verd å vite når du søker midler til forskning

   - Norge skårer høyt på forskning på medisin- og helsefag. Men det er usikkert hvor mye innovasjon dette fører til i de kommunale tjenestene. Hvorfor er det slik?

 • Tove Mentsen Ness

  «Mystery shopper» sjekker sjefen

   - En dag kommer det en fremmed gjest på sykehjemsavdelingen. Hun er verken pårørende eller jobbsøker, men en «mystery shopper».

 • Løkta opplyser og viser veien

  Åtte kommuner i skjønn forening!

   - I 2005 opprettet Midt-Troms regionråd en interkommunal enhet som skulle arbeide med kvalitetsutvikling i helse og omsorg. Enheten, som skal opplyse og vise vei, fikk navnet Løkta.

(http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=60)