Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 81 - 99 av totalt 99
 • Aud Obstfelder

  Smarte pilleesker ikke nok

   - Det er når teknologi tas i bruk at den får mening for brukerne. Men behovene til brukerne og situasjonen teknologien skal benyttes i snakkes det lite om.

 • Ann-Karin-Helgesen

  Sommerprat med Ann Karin Helgesen

   - Ann Karin Helgesen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold, har forsket på brukermedvirkning i demensomsorgen. Hun skrev en doktorgradsavhandling om temaet i 2013, og har siden den tid gitt ut flere artikler om utfordringene ved medvirkning i demensomsorgen.

 • Trude-Klevan-WEB

  Sommerprat med Trude Klevan

   - Trude Klevan, førsteamanuensis ved Høyskolen i Sørøst-Norge, leverte nylig sin doktorgradsavhandling «Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. Erfaringer, historier og kontekster – en kvalitativ utforskning». Vi har stilt henne noen spørsmål om temaet.

 • Styrende dokumenter – Pasientforløp

   - Nedenfor gis en kortfattet oversikt over utvalgte lover, forskrifter og sentrale offentlige dokumenter som regulerer eller legger føringer for pasientforløp i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og mellom nivåene i helsetjenesten.

 • Gudmund-Ågotnes

  Sykehus eller ikke?

   - La oss si at din gamle far skal flytte på institusjon og at dere har to sykehjem å velge mellom. Da kan det være sånn, at dersom dere velger, la oss kalle det Sagatun sykehjem, vil faren din bli lagt inn på sykehuset én eneste gang i løpet av det kommende året. Dersom dere derimot velger Furulunden sykehjem, vil de legge inn den samme mannen med de samme problemene, hele ni ganger!

 • Mannlig sykepleier

  To poeng til gutta!

   - Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra nyttår. Da blir det lov å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere kvinnedominerte fag. Dermed kan det hende du finner to poeng under juletreet hvis du har vært snill gutt.

 • Torunn Hamran

  Torunn takker av

   - Siden oppstarten i 2008 har Torunn Hamran vært faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord. Nå blir professoren pensjonist.

 • Frode Fadnes Jacobsen

  Trivsel i sykehjemmet

   - Etter et seminar i hovedstaden om hverdagen i norske sykehjem blir vi sittende å prate med en av foredragsholderne. Frode Fadnes Jacobsen har, blant veldig mye annet, studert rommenes påvirkning på omsorgstjenesten

 • Fra venstre Zorana Miljevic, ledende fysioterapeut for voksne brukere, Elisabeth Eri Røland i Norsk forbund for utviklingshemmede i Porsgrunn, Anne Karin Weisser, fagkonsulent i miljøarbeidertjenesten for voksne funksjonshemmede, og Hilde Hagen, avdelingsleder ved et helse- og aktivitetssenter. (Foto: Bjørn Kvaal)

  Trodde du at planarbeid var kjedelig? Da må du se til Porsgrunn

   - På taket skal Frivillighetsbussen ha en bjelle slik isbilene bruker. Så kan den kjøre rundt og kalle på alle som vil ha skyss til et senter der de kan møte andre mennesker.

 • Christine Øye

  Tvang i omsorgstjenesten

   - Det virker skremmende, hører liksom ikke hjemme i en omsorgstjeneste, særlig ikke i Norge. Men hva gjør du hvis den du skal hjelpe nekter å vaske seg, nekter å ta de nødvendige medisinene, eller bestemmer seg for å gå hjem?

 • christine_oeye

  Tvang i omsorgstjenesten

   - Det virker skremmende, hører liksom ikke hjemme i en omsorgstjeneste, særlig ikke i Norge. Men hva gjør du hvis den du skal hjelpe nekter å vaske seg, nekter å ta de nødvendige medisinene, eller bestemmer seg for å gå hjem?

 • Nina Emaus er leder for Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT – Norges arktiske universitet. (Foto: Bjørn Kvaal)

  Venter seg mer nasjonal forskning

   - Instituttleder i Tromsø mener Norge vil trenge stadig større forskningsprosjekter i årene som kommer. Da kan sammenslutningen av Senter for omsorgsforskning landet rundt være nyttig.

 • Vidar Sørhus og Jim Skarli

  Verd å vite når du søker midler til forskning

   - Norge skårer høyt på forskning på medisin- og helsefag. Men det er usikkert hvor mye innovasjon dette fører til i de kommunale tjenestene. Hvorfor er det slik?

 • Ansatte ved Senter for omsorgsforskning på Helsetjenesteforskningskonferansen i Oslo. Fra venstre Nina Olsvold, Hege Andreassen, Ragnhild Hellesø og Line Melby. Bak, Oddvar Førland. (Foto: Bjørn Kvaal)

  Vil bli flinkere til å dele – men hvordan?

   - Aldri har helsevesenet hatt så mye kunnskap og informasjon. Men hvem setter premissene for hva som skal deles?

 • Tove Mentsen Ness

  «Mystery shopper» sjekker sjefen

   - En dag kommer det en fremmed gjest på sykehjemsavdelingen. Hun er verken pårørende eller jobbsøker, men en «mystery shopper».

 • Løkta opplyser og viser veien

  Åtte kommuner i skjønn forening!

   - I 2005 opprettet Midt-Troms regionråd en interkommunal enhet som skulle arbeide med kvalitetsutvikling i helse og omsorg. Enheten, som skal opplyse og vise vei, fikk navnet Løkta.

 • per_gunnar_disch

  Én av fem kommuner har for kostbar pleie og omsorg

   - Nesten hver femte kommune sier at helse- og omsorgstjenesten er for dyr for kommuneøkonomien deres.

 • Tobba Therkildsen Sudmann

  – Fordommer hindrer eldre fra et selvstendig liv

   - Å leve hele livet etter egne ønsker er et mål for mange. Fordommer mot aldring er kanskje det største hinderet for å få det til, mener forsker.

(http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=80)