Rusmiddelmisbruk

Logo Omsorgsbiblioteket

Rusmiddelmisbruk kan forstås som en samlebetegnelse på skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet. Skadelig bruk vil si bruk i et mønster som gir fysisk eller psykisk helseskade. Avhengighet kjennetegnes ved vansker med å kontrollere bruken.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

(/omsorgsbiblioteket/rusmiddelmisbruk)