Telefonråd er et oppslagsverk og verktøy for håndtering av pasienthenvendelser i allmennpraksis eller på legevakt, spesielt utviklet for helsesekretærer og sykepleiere.

Telefonråd-logo

Telefonråd består av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Lærdals fond for akuttmedisin), som dekker tidskritiske henvendelser, og Medarbeiderråd for legevakter og allmennlegekontorer, som dekker rådgivning ved generelle allmennmedisinske problemstillinger.

I Telefonråd er de to oppslagsverkene knyttet sammen gjennom krysshenvisninger til aktuelle kapitler.

Fra og med februar 2012 er det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd overtatt av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Last ned Telefonråd

Programmet må lastes ned og installeres lokalt på den enkelte maskin eller server. Maskinen må ha Windows 98 eller nyere. Du kan også bruke Mac hvis du har installert Windows på maskinen.

Dersom det allerede finnes en installasjon på maskinen eller serveren, kan du beholde eventuelle egne notater – se brukermanual for Telefonråd (PDF-dokument, 1 MB).

Telefonråd er fritt tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.no, men alle som laster ned må registrere kontaktopplysninger slik at de kan bli varslet om oppdateringer eller viktige endringer i programmet.

Se også opplæringsoppgaver i Telefonråd (PDF-dokument, 911 KB).

Brukerstøtte

Innhold og tilbakemeldinger:

Henvendelser om innholdet i Telefonråd rettes til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin v/
Elisabeth Holm Hansen
E-post: elisabeth.holm-hansen@uni.no
Telefon: 900 70 093

eller

Siri-Linn Schmidt Fotland
E-post: siri-linn.fotland@uni.no
Telefon: 902 99 399

Nedlasting og installasjon:

Henvendelser om nedlasting og installasjon kan rettes til Mediata AS.

E-post: support@mediata.no
Telefon: 33 01 95 10

(http://www.helsebiblioteket.no/oppslagsverk/alle-oppslagsverk/telefonrad)