Folkehelseinstituttet - Kunnskapssenterets rapporter

(http://www.helsebiblioteket.no/oppsummert-forskning/kunnskapssenterets-rapporter)