NICE Guidance

(http://www.helsebiblioteket.no/oppsummert-forskning/nice-public-health)