Skriv ut artikkel|Åpne som pdf

Diaré hos voksne

Diaré går som oftest over av seg selv etter noen dager. Legemidler brukes i noen tilfeller. Er du svært syk, bør lege kontaktes.

Utgiver: BMJ Group
Sist oppdatert: 11.02.2014

Denne informasjonen er laget ved å samle den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker mot diaré hos voksne. Noen av behandlingsformene vi omtaler er ikke egnet for barn. Informasjonen kan være til hjelp når du snakker med helsepersonell og apotekansatte.

Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet i stedet for salgsnavnet. Salgsnavn kan variere. Snakk med legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

Hva er diaré?

Diaré er løs, ofte vanntynn og hyppig avføring. Denne informasjonen omhandler diaré som skyldes en bakterie- eller virusinfeksjon. Dette kalles på fagspråket enteritt eller gastroenteritt.

Mikrobene kan komme fra infisert vann, mat eller via en annen person med diaré. Smitte fra person til person skjer for eksempel ved at du berører noe som den syke også har tatt på, før du tar deg i ansiktet. Da overføres mikroskopiske deler av den sykes avføring. Dette kalles på fagspråket fekal-oral smitte - som betyr "avføring til munn"-smitte. Ved å vaske hendene godt når du har diaré, kan overføring av smitte hindres.

Folk får også ofte diaré på reiser i utlandet. Det kan derfor være hensiktsmessig å ta med diarémedisiner til enkelte reisemål.

Hva er symptomene?

Løs, ofte vanntynn og hyppig avføring er det viktigste symptomet. Hyppighet er avhengig av inntak av mat og drikke. Oppkast og magesmerter er vanlig, det samme er tørste. Urinen kan bli svært konsentrert og derved mørk, fordi væsketapet gjør deg uttørret (dehydrert).

Væsketap og uttørring er det farligste ved diaré. Det kan gjøre deg sliten, søvnig og i verste fall gi bevissthetstap og død. Diaré er farligere for små barn, syke og eldre mennesker.

Ved følgende forhold bør det tas kontakt med lege:

  • Dersom diaréen er så kraftig at du ikke klarer å få i deg nok mat og drikke.
  • Hvis du er for svak til å ta til deg tilstrekkelig med drikke, og har feber og dårlig allmenntilstand.
  • Ved blod i avføringen. Det kan være et tegn på mer alvorlig sykdom.
  • Dersom diarésykdommen ikke gir seg i løpet av en uke.
  • Ved nylig utskrivelse fra sykehus.

Hvis du jobber i helsevesenet eller med mat, kan du sannsynligvis ikke jobbe på noen dager. Snakk med fastlegen din om dette. Hvor lenge du må være borte er avhengig av hvem og hva du jobber med, hva slags infeksjon du har og om det trengs kontrollprøver for å bekrefte at du er smittefri.

Behandling

Håndvask, spesielt etter du har vært på toalettet og når du skal spise eller drikke, er svært viktig.

Noen foretrekker å spise enkel mat, som brød, når de har diaré. Det finnes imidlertid ikke vitenskapelig forskning som kan bekrefte at en spesiell type mat gjør deg frisk fortere.

Det viktigste er å få i seg nok væske. Drikk lite av gangen og ofte. Rent vann er det beste, gjerne blandet med litt sukker og salt. På apoteket kan du kjøpe sukker- og salttilsetning som blandes i vannet. De er laget for å erstatte saltstoffene som du mister med avføringen.

Svært søt drikke bør unngås fordi det kan forverre diaréen.

Legemidler

Legemidler som demper aktiviteten i tarmen, kan begrense diaréen, men gjør ikke noe med årsaken. Loperamid kan kjøpes reseptfritt på apoteket, men bør bare brukes ved sterk diaré og bare av dem som er over 12 år.

Noen studier har vist bedring etter ett døgns loperamidbruk. Til sammenligning tok det to dager i en gruppe som ikke fikk legemiddelet.

Personer med reisediaré kan ha effekt av å ta loperamid sammen med antibiotika. En gjennomgang av flere studier fant at personer som tok loperamid og antibiotika ble raskere bedre enn de som kun tok antibiotika. Det er uvisst om effekten er den samme hos de som ikke er på reiser.

Siden loperamid demper tarmens aktivitet, er forstoppelse en mulig bivirkning. I en studie fikk 25 av 100 forstoppelse når de tok loperamid, tallet var 7 av 100 hos dem som ikke tok legemiddelet. Andre mulige bivirkninger er tørr munn, svimmelhet og søvnighet.

Loperamid bør ikke brukes ved blod eller slim i avføringen.

Antibiotika

Antibiotika er legemidler som dreper bakterier. Diaré skyldes imidlertid ofte virus og ikke bakterier. Antibiotika hjelper ikke mot virus, og det er derfor galt å gi antibiotika til alle med diaré. Det kan føre til at bakteriene blir resistente dvs. motstandsdyktige mot legemidlene og dermed farligere. I tillegg kan antibiotika gi unødvendige bivirkninger.

Selv diarésykdom som er forårsaket av bakterier kan som oftest behandles uten antibiotika og gå over av seg selv. Når diaréen ikke går over etter en uke, ved dårlig form og feber, kan det tas en prøve av avføringen. Undersøkelse av avføringen er også aktuelt hvis du jobber med syke mennesker eller mat. Dersom det blir påvist bakterier, kan behandling med antibiotika vurderes. En hovedregel er at ikke fastlegen starter med antibiotikabehandling ved diaré. Hvis du er svært syk, er det aktuelt med innleggelse på sykehus.

Hva er prognosen?

Diaré er vanligvis ikke alvorlig. De fleste blir friske av seg selv uten komplikasjoner, men sykehusinnleggelse kan være aktuelt for noen.

Det viktigste ved diaré er å få i seg nok væske, spesielt for barn, eldre og syke.

Antibiotika brukes vanligvis ikke mot diaré.

Denne teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Originaltekst finnes på
http://bestpractice.bmj.com/ . Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av
kvalifisert helsepersonell. Søk lege dersom du har et helseproblem.

Del saken|

Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter