Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 1 - 10 av totalt 10
 • Bukspyttkjertelkreft

   - Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Blir kreften oppdaget i tidlig stadium kan det være mulig å operere den bort. Har sykdommen kommet lengre, finnes det imidlertid behandlinger som kan bremse sykdommen og gi lengre levetid.

  BMJ Publishing Group. 

 • Eggstokkreft

   - Eggstokkreft er en alvorlig sykdom. Dersom kreften oppdages tidlig, er prognosen god. Selv med spredning kan sykdommen bremses med behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Føflekkreft – malignt melanom

   - Malignt melanom er en type hudkreft som oppstår i en føflekk på huden. Dersom føflekkreften oppdages tidlig er prognosen svært god.

  BMJ Publishing Group. 

 • Hudkreft (plateepitelkreft/spinocellulær kreft)

   - Plateepitelkreft er en av de vanligste formene for hudkreft, og har god prognose med korrekt behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Kreft i tykktarm og endetarm

   - Kreft i tykktarmen eller endetarmen er en alvorlig sykdom. Prognosen er imidlertid god dersom kreften oppdages tidlig.

  BMJ Publishing Group. 

 • Lungekreft – ikke-småcellet

   - Det kan være svært skremmende å få diagnosen lungekreft. Denne brosjyren handler om behandlingsmuligheter ved ikke-småcellet lungekreft.

  BMJ Publishing Group. 

 • Non-Hodgkin lymfom

   - Det kan være svært urovekkende å få en kreftdiagnose, men det finnes effektiv behandling for flere typer non-Hodgkins lymfom.

  BMJ Publishing Group. 

 • Prostatakreft

   - Prostatakreft vokser vanligvis veldig sakte, og er en sykdom de færreste dør av. Beslutninger om behandling gjør du i samråd med legen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Testikkelkreft

   - Testikkelkreft har bedre prognose enn nesten alle andre kreftformer, og de fleste menn kan fortsatt ha sex og bli fedre etter behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Vitamin D-mangel

   - Mangel på vitamin D kan i alvorlige tilfeller forårsake varige helseproblemer hos voksne og barn, som for eksempel svekket eller skadet beinbygning og alvorlig nyreskade. Lett vitamin D-mangel forekommer langt hyppigere og er lett å behandle.

  BMJ Best Practice. 

(/pasientinformasjon/kreft)