Vil du skrive ut informasjon på norsk og gi til pasientene dine? Helsebiblioteket.no har oversatt og tilpasset pasientinformasjon fra BMJ Best Practice.

Viser 1 - 9 av totalt 9
 • Bukspyttkjertelkreft

   - Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Andre navn er pankreaskreft eller cancer pankreatis. Dersom kreften blir oppdaget før den har spredd seg, kan det være mulig å operere den bort. Har sykdommen kommet lengre, finnes det behandlinger som kan bremse sykdommen og gi deg lengre levetid.

 • Eggstokkreft

   - Eggstokkreft er en alvorlig sykdom. Dersom kreften oppdages tidlig, kan man vanligvis bli helt frisk. Selv med spredning kan sykdommen bremses med behandling.

 • Føflekkreft – malignt melanom

   - Malignt melanom er en type hudkreft som vanligvis starter i en føflekk på huden din. Dersom føflekkreften oppdages tidlig, kan det helbredes med kirurgi.

 • Hudkreft (plateepitelkreft/spinocellulær kreft)

   - Plateepitelkarsinom eller plateepitelkreft er en form for hudkreft som oftest ser ut som en forhøyning med skorpe i huden. De fleste blir kurert etter en operasjon.

 • Kreft i tykktarm og endetarm

   - Kreft i tykktarmen eller endetarmen er en alvorlig sykdom. Prognosen er imidlertid god dersom kreften oppdages tidlig.

 • Lungekreft – ikke-småcellet

   - Det kan være svært skremmende å få diagnosen lungekreft. Denne brosjyren handler om behandlingsmuligheter ved ikke-småcellet lungekreft.

 • Non-Hodgkin lymfom

   - Det kan være svært urovekkende å få en kreftdiagnose, men det finnes effektiv behandling for flere typer non-Hodgkins lymfom.

 • Prostatakreft

   - Prostatakreft vokser vanligvis veldig sakte. Beslutninger om behandling gjør du i samråd med legen din. Denne brosjyren handler om behandling av prostatakreft uten spredning.

 • Testikkelkreft

   - Det kan være skremmende å høre legen snakke om kreft, men sannsynligheten for å bli frisk fra testikkelkreft er større enn ved nesten alle andre kreftformer. Med behandling blir de fleste menn helt friske, og de fleste menn kan fortsatt ha sex og bli fedre etter behandling.

(http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/kreft)