Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 1 - 9 av totalt 9
 • Bukspyttkjertelkreft

   - Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Blir kreften oppdaget i tidlig stadium kan det være mulig å operere den bort. Har sykdommen kommet lengre, finnes det imidlertid behandlinger som kan bremse sykdommen og gi lengre levetid.

  BMJ Publishing Group. 

 • Eggstokkreft

   - Eggstokkreft er en alvorlig sykdom. Dersom kreften oppdages tidlig, er prognosen god. Selv med spredning kan sykdommen bremses med behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Føflekkreft – malignt melanom

   - Malignt melanom er en type hudkreft som oppstår i en føflekk på huden. Dersom føflekkreften oppdages tidlig er prognosen svært god.

  BMJ Publishing Group. 

 • Hudkreft (plateepitelkreft/spinocellulær kreft)

   - Plateepitelkreft er en av de vanligste formene for hudkreft, og har god prognose med korrekt behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Kreft i tykktarm og endetarm

   - Kreft i tykktarmen eller endetarmen er en alvorlig sykdom. Prognosen er imidlertid god dersom kreften oppdages tidlig.

  BMJ Publishing Group. 

 • Lungekreft – ikke-småcellet

   - Det kan være svært skremmende å få diagnosen lungekreft. Denne brosjyren handler om behandlingsmuligheter ved ikke-småcellet lungekreft.

  BMJ Publishing Group. 

 • Non-Hodgkin lymfom

   - Det kan være svært urovekkende å få en kreftdiagnose, men det finnes effektiv behandling for flere typer non-Hodgkins lymfom.

  BMJ Publishing Group. 

 • Prostatakreft

   - Prostatakreft vokser vanligvis veldig sakte, og er en sykdom de færreste dør av. Beslutninger om behandling gjør du i samråd med legen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Testikkelkreft

   - Det kan være skremmende å høre legen snakke om kreft, men sannsynligheten for å bli frisk fra testikkelkreft er større enn ved nesten alle andre kreftformer. Med behandling blir de fleste menn helt friske, og de fleste menn kan fortsatt ha sex og bli fedre etter behandling.

  BMJ Publishing Group. 

(http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/kreft)