Vil du skrive ut informasjon på norsk og gi til pasientene dine? Helsebiblioteket.no har oversatt og tilpasset pasientinformasjon fra BMJ Best Practice.

Viser 1 - 20 av totalt 21
 • Absenser – epilepsianfall med absenser hos barn

   - Har barnet ditt fått diagnosen epilepsi med absens? Da skal du vite at legemidler fungerer godt og at de fleste barn vokser av seg absenser innen de fyller 12 år.

 • Alzheimer: Omsorg for personer med demens

   - Personer med Alzheimers sykdom eller andre typer demens mister gradvis evnen til å ta vare på seg selv. Personligheten deres endres også.

 • Autisme

   - Mange foreldre kan få en sorgreaksjon når de får vite at barnet har autisme. Det er likevel viktig å være klar over at det å få tidlig behandling kan bedre prognosen.

 • Epilepsi

   - Epilepsi er en alvorlig tilstand som kan gi krampeanfall. Med riktig behandling kan anfallene reduseres eller forsvinne helt.

 • Essensiell tremor – skjelvinger

   - Essensiell tremor er en ufrivillig, rytmisk skjelving på hender, og i noen tilfeller også av hodet. Dette kan gjøre det vanskelig å utføre hverdagslige ting, som å drikke en kopp te uten å søle. Det finnes legemidler som kan hjelpe

 • Facialisparese (Bells parese)

   - Våkner du en morgen og oppdager at ansiktet ditt er slapt på den ene siden, kan du ha ansiktslammelse, også kalt perifer facialisparese eller Bells parese. De aller fleste blir heldigvis helt bra igjen.

 • Hva er demens?

   - Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Andre kjennetegn er gradvis kognitiv svikt som gjør det vanskelig å mestre hverdagen. Alzheimers sykdom er den vanligste demenssykdommen.

 • Karpaltunnelsyndrom

   - Når man har karpaltunnelsyndrom, får man smerter eller svakhet i hånden og håndleddet. Det finnes behandlinger som kan hjelpe mot smertene og forhindre kronisk skade.

 • Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

   - Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) kjennetegnes av en gjennomgripende energisvikt som varer i mer enn seks måneder. Det finnes foreløpig ingen dokumentert behandling som kan kurere CFS/ME, men det foregår mye forskning og ny kunnskap kommer til.

 • Migrene

   - Migrene er en kronisk nevrologisk sykdom som kjennetegnes av tilbakevendende moderat til alvorlig hodepine. Smertene kan hindre deg i daglige gjøremål. Det finnes flere gode behandlinger.

 • Migrene hos barn og tenåringer

   - Migrene hos barn og tenåringer kan være svært smertefullt og hemmende. Å stille riktig diagnose er viktig for å kunne gi best mulig behandling.

 • Multippel sklerose (MS)

   - Det kan oppleves som skremmende å få diagnosen multippel sklerose (MS), men det finnes behandling som kan bremse sykdommen.

 • Nakkesleng – Whiplash

   - Har du fått en nakkeslengskade, vil halsen være smertefullt og stiv. Du kan også få hodepine og konsentrasjonsvansker. Nakken blir normalt bra av seg selv, men det kan være lurt å følge rådene i denne brosjyren.

 • Nakkesmerter/kink i nakken

   - Nakkesmerter oppstår gjerne akutt. De blir ofte bedre etter et par dager og forsvinner vanligvis helt etter omtrent en uke. Hvis smertene ikke forsvinner eller blir verre, kan det være nødvendig med behandling.

 • Parkinsons sykdom

   - Parkinsons sykdom oppstår når du får dopaminmangel i visse deler av hjernen. Symptomene er ofte lite plagsomme i flere år, men når de blir det, finnes det behandling.

 • Spenningshodepine – kronisk

   - De fleste får hodepine fra tid til annen. Hodepine som kommer svært ofte og over lengre tid kan være kronisk spenningshodepine.

 • Søvnapné

   - Noen mennesker er plaget med pustestopp når de sover. Dette kalles søvnapné og skyldes vanligvis trange luftveier i nese og svelg. Søvnapné påvirker pusten om natten og forstyrrer søvnen. Det kan medføre døsighet og konsentrasjonsproblemer på dagtid. Behandling kan lindre symptomene for mange med søvnapné.

 • Søvnvansker (insomni)

   - Mange mennesker rammes av søvnløshet, spesielt etter hvert som de blir eldre. Sovepiller anbefales vanligvis ikke. Selvhjelp og kognitiv atferdsterapi kan være til hjelp.

 • Trigeminusnevralgi

   - Trigeminusnevralgi er en svært smertefull tilstand som rammer ansiktet. Det finnes mange behandlingsformer som kan hjelpe.

(http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/nevrologi)