Psykisk helse

Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 21 - 22 av totalt 22
  • Søvnvansker (insomni)

     - Mange mennesker rammes av søvnløshet, spesielt når man blir eldre. Sovemidlerr anbefales vanligvis ikke, men det finnes annen behandling som kan hjelpe.

    BMJ Publishing Group. 

  • Tvangslidelse

     - Tvangslidelse kan være plagsomt og gjøre det vanskelig for deg å komme videre i livet. Men det finnes behandling som kan hjelpe.

    BMJ Publishing Group. 

(http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/psykisk-helse?index=20&list-front-page-content=245357&list-result-look=type-2-publisher&submenu=type-1)