Pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/adhd/pasientinformasjon/pasientorganisasjoner-og-brukerorganisasjoner)