Forskjeller i stressnivå hos mødre og fedre til førskolebarn med cerebral parese (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

På tross av at norske kvinner og menn regnes som noen av verdens mest likestilte, finner vi i vår forskning blant førskolebarn med cerebral parese at mødrene opplever betydelig mer stress enn fedrene.

Mødre gjør mer i huset enn fedre.

Mødrene til barn med CP opplever mye mer stress enn fedrene. Ill. foto: endopack, iStockphoto

 

Bjørn Lerdal, Kristian Sørensen, Ida Vestrheim og Jon Skranes

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse møter andre og flere utfordringer i livsløpet enn foreldre til friske barn (Majnemer, Shevell, Law, Poulin & Rosenbaum, 2011; Raina et al., 2005). Foreldrenes omsorgsoppgaver for barnet med funksjonsnedsettelse er større og annerledes, og i tillegg må foreldrene forholde seg til et stort og uoversiktlig offentlig hjelpeapparat. I en engelsk studie oppgir omtrent 75 prosent av nesten 1 000 foreldre til barn med ulike hjerneskader, inkludert cerebral parese (CP), at deres foreldrerolle er betydelig eller ekstremt stressende (Edworthy, 2005).

Stress- og belastningsnivået hos foreldre til barn med funksjonsnedsettelser påvirkes av forhold hos den enkelte forelder, forhold ved barnet og familien som helhet (Whittingham et al., 2013), samt ulike samfunnsmessige forhold. Vi har i en tidligere publikasjon funnet en sammenheng mellom barnets funksjonsnivå og fedrenes stressnivå. Økt grad av motoriske vansker hos barnet korrelerte signifikant med økt stress hos fedrene. Vi fant ikke denne sammenhengen hos mødrene (Lerdal, Sørensen, Vestrheim, & Skranes, 2013).

Les hele saken her: Forskjeller i stressnivå hos mødre og fedre til førskolebarn med cerebral parese (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/forskjeller-i-stressniva-hos-modre-og-fedre-til-forskolebarn-med-cerebral-parese-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)