Helsebiblioteket har blitt en del av Folkehelseinstituttet

Fra og med 1. januar 2016 er Helsebiblioteket en seksjon i Folkehelseinstituttet. Omorganiseringen er en del av Regjeringens omstrukturering av den sentrale helseforvaltningen.

Ung mann med bøker

Helsebiblioteket har fått ny moderorganisasjon. Ill.foto: lisegagne, iStockphoto

 

Helsebiblioteket var tidligere en seksjon under Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Helsebiblioteket blir nå en seksjon i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Hele Kunnskapssenteret, bortsett fra seksjon for meldesystemer og sekretariatet for prioriteringsrådet, har blitt overført til Folkehelseinstituttet. Seksjon for meldetjenester og sekretariatet for prioriteringsrådet har blitt innlemmet i Helsedirektoratet.

Aktuelle lenker:

Kunnskapssenteret inn under Folkehelseinstituttet

Kunnskapssenteret for helsetjenesten

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppslagsverk, rapporter, retningslinjer og tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/helsebiblioteket-har-blitt-en-del-av-folkehelseinstituttet)