Kognitiv rehabilitering ved spatial neglekt etter hjerneslag

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/alderspsykiatri/oppsummert-forskning/kognitiv-rehabilitering-ved-spatial-neglekt-etter-hjerneslag)