Medisinering for følelsesutbrudd etter slag

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kropp-og-sinn/oppsummert-forskning/medisinering-for-folelsesutbrudd-etter-slag)