Psykologiske tiltak for voksne med astma

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kropp-og-sinn/oppsummert-forskning/psykologiske-tiltak-for-voksne-med-astma-pdf)