Psykologiske tiltak mot depresjon ved hjertesvikt

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kropp-og-sinn/oppsummert-forskning/psykologiske-tiltak-mot-depresjon-ved-hjertesvikt.pdf)