Psykososiale tiltak for konversjonslidelse

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kropp-og-sinn/oppsummert-forskning/psykososiale-tiltak-for-konversjonslidelse.pdf)