Tiltak for å forebygge depresjon etter slag

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kropp-og-sinn/oppsummert-forskning/tiltak-for-a-forebygge-depresjon-etter-slag.pdf)