DAWBA - Vurdering av utvikling og trivsel - Intervju med 11-17 åringer

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/dawba-vurdering-av-utvikling-og-trivsel-intervju-med-11-17-aringer)