EDITS - spørreskjema om tilfredshet med behandling for ereksjonsproblemer

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/edits-sporreskjema-om-tilfredshet-med-behandling-for-ereksjonsproblemer)