RBUPs side med lenker til kartleggingsverktøy

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/rbups-side-med-lenker-til-kartleggingsverktoy)