SBU - Sjekkliste for barn og ungdom

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/sbu-sjekkliste-for-barn-og-ungdom)