(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/utviklingsforstyrrelser/pasientinformasjon/downs-syndrom)