Metodebok for leger, Diakonhjemmet

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttmedisin/metodebok-for-leger)