Resuscitering av nyfødte

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttmedisin/resuscitering-av-nyfodte)