Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Akuttveileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Leder for redaksjonskomiteen Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere

Bakgrunn, funn og diagnose

Artritt i ett eller flere ledd med debut 7–10 dager etter gruppe A streptokokker (GAS) -infeksjon. Artritten sjeldent migrerende, ofte additativ og symmetrisk i underekstremiteter, evt. også i overekstremitetene og i axiale ledd, kan vare i flere måneder. Diagnose krever positiv halsbakt og/eller stigning i streptokokkantistoffer. Ikke like god klinisk respons på ASA som ved ARF. Det er ikke helt avklart om dette er en egen sykdomsentitet. JIA under utvikling og samtidig GAS bør vurderes.

Behandling og oppfølging

Utrydde GAS med pencilllin (erytromycin ved allergi). Evt. NSAIDs. Pasientene bør følges opp mhp utvikling av karditt. Langvarig sekundærprofylakse med antibiotika mer kontroversielt enn ved ARF (noen gir i ett år).

Referanser og litteratur

 1. Guidelines for the diagnosis of rheumatic fever. Jones Criteria, 1992 update. JAMA 1992; 268: 2069–73.
 2. van der Helm-van Mil AH Acute rheumatic fever and poststreptococcal reactive arthritis reconsidered. Current Opinion in Rheumatology 2010;22
 3. Uziel Y et al. Post-streptococcal reactive arthritis in children: a distinct entity from acute rheumatic fever Pediatric Rheumatology, 2011;9,32.
 4. Cassidy JT et al. Textbook of Pediatric Rheumatology (Sixth Edition). Philadelphia, W.B. Sounders Company, 2011: 600–614.