Premature barn - Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barn-og-unge/faglige-retningslinjer-for-oppfolging-av-for-tidlig-fodte-barn)