Forside  11 Behandling av metastaserende sykdom (Livsforlengende og palliativ behandling)  

11 Behandling av metastaserende sykdom (Livsforlengende og palliativ behandling)

11.1 Kirurgi ved avansert (metastaserende) brystkreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2440
 • ISBN - ISBN-nr. 978-82-8081-431-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.02.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Brystkreft i stadium 4 behandles individuelt. Kirurgien her vil vanligvis være begrenset, men tilstrekkelig til å opprettholde lokal kontroll over sykdommen leveutsiktene tatt i betraktning.