Forside  14 Fysioterapi til brystkreftopererte kvinner  

14 Fysioterapi til brystkreftopererte kvinner

14.1 Forekomst av behandlingsrelaterte plager etter brystkreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2440
 • ISBN - ISBN-nr. 978-82-8081-431-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.02.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

De vanligstekomplikasjonene etter brystkreftbehandling er smerter; både i operasjonsarr, bryst og arm. Opptil 48 % av brystkreftopererte kvinner har rapportert om vedvarende smerter 2 år etter operasjonen (372). Videre er nedsatt skulderbevegelighet, overvekt og lymfødem som følge av brystkreftbehandlingen vanlig forekommende. Rapportene om lymfødem i bryst og arm etter aksille-glandel-toalett varierer i forhold til målemetode. Selvrapportert lymfødem angis i opp mot 40-50 %, mens medmer objektive målemetoder for lymfødem i armen er variasjonen i forekomstmellom 13 og 20 % (373). Tyngdefølelse og ubehag i armen rapporteres ofte som en del av diagnosen lymfødem (372), men gir seg ikke nødvendigvis utslag i hevelse (374). Det viktigste symptomet på lymfødem er hevelse (373;375). Fatigue (kronisk tretthet etter kreftbehandling) er svært vanlig hos brystkreftpasienter. Både symptomer og forekomstav fatigue øker med alderen (376).