Forside  Behandling av metastaserende sykdom / Livsforlengende og palliativ behandling  

Behandling av metastaserende sykdom / Livsforlengende og palliativ behandling

14.1 Kirurgi ved avansert (metastaserende) brystkreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 9
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2634
 • ISBN - 978-82-8081-498-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Brystkreft i stadium 4 behandles individuelt. Kirurgien her vil vanligvis være begrenset, men tilstrekkelig til å opprettholde lokal kontroll over sykdommen leveutsiktene tatt i betraktning.