Forside  Mammografiscreening og oppfølging av kvinner med økt risiko for brystkreft  

Mammografiscreening og oppfølging av kvinner med økt risiko for brystkreft

2.2 Kvinner hvor det etter genetisk utredning er påvist arvelig økt risiko for brystkreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 9
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2634
 • ISBN - 978-82-8081-498-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Ved mistanke om arvelig risiko for brystkreft skal en kvinne henvises til vurdering hos klinisk genetiker før et eventuelt screeningopplegg blir iverksatt. Dette er viktig både for å sikre seg at det virkelig foreligger en økt risiko, og for at kvinnen får en korrekt oppfølging avhengig av risikonivå

Ved påvist høypenetrant genfeil skal kvinnen gis tilbud om årlig MR av bryst. Undersøkelsene bør starte ved 25 års alder ved BRCA1- og BRCA2-genfeil, og fra 20 års alder ved TP53- og PTEN-genfeil. Siden sensitiviteten ved MR ved DCIS er lav bør det i tillegg til MR taes et skråbilde (MLO) av hvert bryst (ikke ved TP53 -genfeil).

 • MR-kontrollene bør tilbys rutinemessig fram til 75 års alder, dersom det ikke gjøres risikoreduserende mastektomi, deretter gjøres en radiologisk vurdering av hvilke kontroller som skal tilbys videre fram til 80 års alder:

  • Tetthet BIRADS I: Ingen MR screening, men årlig mammografi
  • Tetthet BIRADS 2-4: MR screening som beskrevet over
  • Kvinner over 80 år: Ingen MR.

 For kvinner med forhøyet risiko for brystkreft ut fra familiehistorie (uten påvist genfeil): årlig mammografi fra 30-60 års alder (med lav terskel for supplerende ultralyd). Ved 60 år kan de overføres til screening via Mammografiprogrammet hvert annet år.