Metodebok i indremedisin

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/indremedisin/indremedisin)