Antibiotikabruk i sykehus - kortversjon av den nasjonale retningslinjen

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/infeksjon/antibiotikabruk-i-sykehus-kortversjon-av-den-nasjonale-retningslinjen)