Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/infeksjon/forebygging-av-kateterassosierte-urinveisinfeksjoner-nasjonal-veileder)