Generell veileder i pediatri, infeksjoner og vaksiner

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/infeksjon/generell-veileder-i-pediatri-infeksjoner-og-vaksiner--241339)