Håndbok Infeksjonsmedisin

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/infeksjon/handbok-infeksjonsmedisin)