Infeksjonssykdommer - T1, Legemiddelhåndboka

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/infeksjon/infeksjonssykdommer-t1-legemiddelhandboka)